marți, 12 mai 2015

O declarație politică... care se menține foarte actuală!

Azi am depus la Senat următoarea declarație politică:

Declarație politică - Georgică Severin (PSD)

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DIPLOMATICE ÎNCHEIATĂ LA VIENA LA 18 APRILIE 1961: Articolul 41
1) Fără prejudiciul privilegiilor și imunităților lor, toate persoanele care beneficiază de aceste privilegii și imunități au datoria de a respecta legile și regulamentele statului acreditar. Ele au de asemenea datoria de a nu se amestecă în treburile interne ale acestui stat.
2) Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, încredințate misiunii statului acreditant, trebuie să fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul său sau cu oricare alt minister asupra căruia se va fi convenit.
Prevederile Convenției de la Viena sunt egal valabile pentru reprezentanțele diplomatice ale tuturor statelor, care au semnat și ratificat acest document internațional. Tratatul de la Lisabona consemnează faptul că 'spațiul de libertate, securitate și justiție' constituie un 'domeniu în care competența Uniunii este partajată cu statele membre' — TFUE, art.4, alin. (1) și (2), lit. j, dar nu anulează prevederile Convenției de la Viena.
În opinia noastră, acțiunea constantă de 'informare' a opiniei publice din România asupra unor 'evaluări' pozitive sau de condamnare indignată a deciziilor pe care le adoptă instituții ale țării noastre, inclusiv a modului în care Parlamentul României, 'organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării' votează pentru reglementarea unor domenii de altfel foarte importante pentru procesul democratic autohton, precum justiția, constituie fără urmă de îndoială o încălcare a prevederilor Convenției de la Viena.
Înțelegem argumentația că modul în care este realizat actul de justiție în România poate avea anumite consecințe asupra cetățenilor străini aflați pe teritoriul țării noastre și, mai ales, asupra situației potențialilor investitori. Elaborarea și implementarea legislației referitoare la sistemul juridic din România este atributul statului român. Din punctul de vedere al conținutului și al politicilor publice aferente, actul de justiție din România este unul dintre cele mai performante. Fără îndoială, nu este un sistem perfect și experiența altor state în domeniu este foarte utilă și necesară. În acest sens, misiunile diplomatice au la dispoziție prevederile Convenției care stipulează obligația dialogului, informării reciproce și cooperării cu autoritățile publice și instituțiile statului acreditar.
România s-a angajat să reformeze sistemul juridic și a făcut-o. Are rezultate concrete în lupta anticorupție pe care alte state ar trebui să le invidieze. În mod cert însă nu are nevoie de un sistem tutorial. Suntem state membre cu drepturi depline în cadrul NATO și al Uniunii Europene, organizații internaționale care cuprind parteneri, aliați și prieteni și nu profesori și elevi, și solicităm un tratament egal cu acela aplicat tuturor celorlalte țări membre.